MENU

 +90 554 144 8970  [email protected] Bursa Elmasbahçeler Mah, Osmangazi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Metni

1. Veri Sorumlusu

İşletme Adı: Çocuk Giyim Evi
Adres: Elmasbahçeler Mahallesi Gazlı Sokak No:33 Osmangazi Bursa
Telefon: +90 (554) 144 89 70
E-posta: [email protected]

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, Çocuk Giyim Evi tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
- Çocuk Giyim Evi üye olurken talep edilen bilgiler dışında ek bir bilgi istemez.
- Bu bilgiler satın alma sürecinizi ve aldığınız ürünün adresine ulaştırılması amacıyla tutulmaktadır..

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel veriler, aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:
- İnternet sitesi üzerinden doldurulan formlar
- İletişim kanalları aracılığıyla alınan bilgiler
- [Ek toplama yöntemleri]
(Toplama yöntemleri, işletmenizin faaliyetlerine ve veri toplama süreçlerine göre özelleştirilmelidir.)

4. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Kişisel veriler, yürürlükteki mevzuat ve işletmenizin ihtiyaçlarına göre belirlenen saklama süreleri boyunca muhafaza edilecektir.

5. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, KVKK gereğince aşağıdaki haklara sahiptir:
- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
- Kişisel verileri işleniyorsa, bu verilere erişme
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerinde bulunma
- Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilme
- Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
- Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları hâlinde zararın giderilmesini talep etme

6. Veri Güvenliği

Çocuk Giyim Evi, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve gizliliğini korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır. Ancak, internet üzerinden iletilen verilerin tam güvenliğini sağlama garantisi verilemez.

7. Değişiklikler

Çocuk Giyim Evi, bu KVKK metnini güncellemek ve değiştirmek hakkını saklı tutar. Güncellemeler sitemizde yayınlandığında yürürlüğe girer.